La funció quadràtica

LA FUNCIÓ QUADRÀTICA
Desplaceu els paràmetres a, b i c per obtenir la gràfica de la funció . Activant els diferents botons que hi ha podreu veure quins són els punts de tall amb l'eix d'abscisses, el punt de tall amb l'eix d'ordenades, les coordenades del vèrtex i l'eix de simetria. Observeu com canvia la gràfica de la funció al donar diferents valors als paràmetres a, b i c i intenta respondre a les preguntes:
  • Què determina el valor de a? què passa quan a>0 i quan a<0?
  • Què determina el valor de b?
  • Què determina el valor de c?