d-orbitaal

stippendiagram

stippendiagram

d-orbitaal

Een d-orbitaal heeft geen eenduidige vorm. Een vorm met vier lobben rond de atoomkern, gescheiden door twee knoopvlakken heeft vier mogelijke oriëntaties. Een vijfde vorm heeft naast een haltervorm ook nog een torus, met een kegel als knoopvlak. Dat brengt het totaal aantal orëntatiemogelijkheden op vijf.
Image