Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Bisektionsmetoden

Her kan du selv eksperimentere med bisektionsmetoden til estemmelse af rødder for funktioner.
Prøv med forskellige funktioner. Er der nogen steder, hvor metoden giver problemer? Kan man være sikker på, at den konvergerer mod en rod?