Zkoumej

Pozn.: Zařazení učiva RVP 2. stupeň (Geometrie v rovině a v prostoru - konstrukční úlohy); ŠVP (7. ročník – Středová souměrnost) Tento pracovní list obsahuje applet, který slouží dětem pro zkoumání toho, jak se chovaní body středově souměrné. Je vhodný pro zapojení do výuky na úvod tématu Středová souměrnost.
Pohybuj body A H a zkoumej, co se s obrázkem děje.