Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funkcja liniowa.

Funkcja liniowa: y=ax+b, gdzie współczynnik a nazywamy współczynnikiem kierunkowym, a współczynnik b - wyrazem wolnym. Wykresem funkcji jest linia prosta. Współczynnik a określa kąt nachylenia prostej do osi OX, a wyraz wolny b określa punkt przecięcia wykresu z osią OY.