Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Andengrads polynomium

Grafundersøgelse for et anden grads polynomium: 1) Hvad sker der med parablens grene når a værdien ændres? For hvilket a sker der en stor ændring? 2) Hvad sker der med parablens skæringspunkt med y-aksen når c-værdien ændres? Hvad fortæller c? 3) Hvad sker der med parablens Toppunkt T, når b-værdien ændres?