Constructie van een parallelepipedum

Opgave

Construeer een parallelepipedum door het stappenplan te volgen.

Probeer het zelf...

Instructies

1.Typ A = (-1, 0, 0) in het Algebra Invoerveld en Enter om een nieuw punt te creëren.
2.Toolbar ImageActiveer de knop Veelhoek. Selecteer de bestaande punten A, B, C en D en selecteer vervolgens opnieuw punt A om een veelhoek te creëren.
Tip: Je kunt zowel op de coördinaten ofwel op de punten zelf klikken om ze te selecteren.
3.Toolbar ImageActiveer de knop Uitrekken naar prisma of cilinder en selecteer de veelhoek. Typ in het dialoogvenster 1 als hoogte en bevestig met OK.
Opmerking: Na het selecteren van de knop Uitrekken naar prisma of cilinder, kan je ook de veelhoek verslepen om een prisma te creëren.
5.Toolbar ImageSelecteer de knop Roteer 3D tekenvenster en versleep het 3D tekenvenster om het prisma te roteren.