Ütközés nagy testtel

A kísérletben azt vizsgálhatjuk, mi történik olyan rugalmas ütközéskor, amikor az egyik test tömege a másik test tömegéhez képest elhanyagolhatóan kicsi. Olyan ütközéskor, amikor a gömb utoléri a nagy testet, a gömb lelassul, vagy akár meg is áll. Olyan ütközéskor, amikor a testek egymással szemben haladnak, a gömb sebessége megnövekszik. A kis tömegű test sebességének nagysága a nagy test sebességének kétszeresével változik. Ez a lendületmegmaradás törvényéből következik, hiszen a nagy testhez képest (az ő vonatkoztatási rendszerében) a kis test sebességének nagysága nem változik, csak az iránya.
Amikor egy gázmolekula a gázt elzáró dugattyúval ütközik, akkor a gázmolekula tömege a dugattyú tömegéhez képest elhanyagolható. Ha a gázt a dugattyúval összenyomjuk, akkor a dugattyúval ütköző gázmolekulák sebessége megnövekszik.