Derivada: tendint a la recta tangent

Anàlisi : l'estudi de la funció derivada
1. Quina és la equació de la recta tangent en el punt A? 2. Marca la casella de baix per a visualitzar-la 3. Marca la casella de dalt per visualitzar la recta secant pel punt B 4. Amb el deslitzador k , fes que la secant s'acoste a la tangent 5. Descobreix: qué és i ? qué és g ? 6. Com és relaciona la pendent amb l'angle en cada valor de k?