Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Geometrisk tillämpning av en polynomfunktions derivata

Författare/skapare:
Edward
Område(n):
Derivata
Ett 12 m staket avgränsar ett rektangulärt område mot en 7 m vägg. Bestäm delarna så att områdets area blir så stor som möjlig.