C3. Ferramenta “Compàs”

Dibuixeu dues circumferències Per a dibuixar circumferències amb el radi idèntic a un segment o una circumferència del mateix radi que altra utilitzareu la ferramenta "Compàs" 1r. Activeu la ferramenta "Compàs" Toolbar Image. 2n. Cliqueu en el segment "s" i a continuació en el punt "C", que serà el centre de la circumferència "d". 3r. Cliqueu la circumferència "c" i a continuació el punts "C", que serà el centre de la circumferència "e". Obtindreu dues circumferències concèntriques. 4t. Activeu la ferramenta "Punt" Toolbar Image. 5é. Cliqueu la circumferència "d" i obtindreu el punt "D" 6é. Cliqueu la circumferència "e" i obtindreu el punt "E" 7é. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image. 8é. Obriu el menú contextual del punt "D" i cliqueu l’opció "Animació activada". 9é. Obriu el menú contextual del punt "E" i cliqueu l’opció "Animació activada". Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.