Propiedades de reflexión en cónicas

Reflexión na elipse

Raios que parten dun foco reflicten na elipse sobre o outro foco.

Reflexión na hipérbola

Raios que parten dun foco reflicten na hipérbola en dirección oposta ao outro foco. Ou, considerando no outro sentido, raios emitidos en dirección ao foco do lado contrario inciden sobre o foco do mesmo lado.

Reflexión na parábola

Raios que parten do foco reflicten na parábola todos paralelos. Ou, considerando no outro sentido, raios emitidos paralelamente sobre a parábola inciden todos no foco.