Graafikute joonestamiseks programmiga GeoGebraga

Author:
Elena
Selleks on erinevaid võimalusi: a) võib teha arvutustabeli, leida punktide koordinaadid ja siis punktid omavahel ühendada; b) joone võrrandi võib kirjutada GeoGebra sisendribale, sel juhul saame kohe graafiku; c) graafiku joonestamiseks ette antud lõigul [a; b] kasutame käsku Funktsioon. Näiteks sirge y = 3x – 1 joonestamiseks lõigul [-4; 6] kirjutame GeoGebra sisendreale: Funktsioon[y=3x-1,-4,7]. Graafiku punkthaaval joonestamiseks saab kasutada ka GeoGebra liugurit. Kui soovime joonestada funktsiooni y = x 2 graafiku lõigul [-5; 5], siis loome liuguri, kus muutujaks on a ning a väärtused muutuvad -5-st 5-ni sammuga 0,1. Sisendreale kirjutame P=(a,a*a). Nii saame ühe punkti. Muutes liuguri asendit saame järjest kõik punktid ette antud lõigust. Kui kasutada Jälg sees režiimi, siis saame terve hulga punkte, mille ühendamisel tekib funktsiooni y = x 2 graafiku. Liuguri väärtuste muutmiseks võime kasutada arvuti klaviatuuril olevaid nooli või hiirt.