Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

omwentelingslichaam

Onderwerp:
Oppervlakte
De manteloppervlakte van een afgeknotte kegel met stralen r1 en r2 en apotema a bereken je met de formule

Je kunt de manteloppervlakte van een omwentelingslichaam benaderen door een reeks afgeknotte kegels.

De manteloppervlakte van een omwentelingslichaam over het interval [a, b] bereken je als