Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Extremvärdesproblem

Den röda grafen är funktionen f (x) = 1 / x. Den blåa grafen är den funktion som anger avståndet från A till B. Uppgift: 1) Bestäm det minsta avståndet från punkten B till punkten A = (2, ½) då x > 0 genom att flytta på B med glidaren. 2) Vilket värde har den blåa funktionens derivata då avståndet är minst (och x > 0)? 3) Härled matematiska funktionen till avståndet. Undersök dess derivata. För vilket x - värde är derivatan noll?