van tongewelf naar kruisgewelf

snijdende tongewelven

Wanneer je twee tongewelven elkaar dwars laat snijden, krijg je een kruisgewelf.

markt van Trajanus

De centrale hal van de markt van Trajanus (begin 2e eeuw - Rome) is overdekt met een reeks kruisgewelven. Het langse tongewelf wordt gesneden door meerdere dwars geplaatste tongewelven. Zowel constructief als ruimtelijk vormt deze ingreep een enorme meerwaarde tegenover een tongewelf.
  • constructief: de dwarse tonnen vangen de zijwaartse spatkrachten van het centrale tongewelf op.
  • ruimtelijk: de ruimte wordt hoger en breder. De dwarse tongewelven laten veel meer lichtinval toe in de markthal en geven de ruimte een veel meer open karakter.
Image
Image

Thermen van Caracalla

Thermen van Caracalla
In de thermen van Caracalla (begin 3e eeuw - Rome), een badencomplex in Rome waar duizenden mensen tegelijk terecht konden, werden overspanningen tot zelfs 30 meter gerealizeerd.