Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Гурвалжны өндөр

Хурц өнцөгт гурвалжны өндрүүдийн огтлолцол буюу орто төв нь хаана үүсдэг вэ?

Бүх хариултаа тэмдэглэнэ үү
  • A
  • B
  • C
Миний хариултыг шалга (3)