Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El punt lliscant

El punt lliscant Toolbar Image és una de les eines més potents del GeoGebra perquè ens permet introduir un paràmetre per canviar el valor d'una dada com, per exemple, el radi d'una circumferència, sense que ens ho hagi de demanar le programa. Ho veurem amb un exemple molt senzill a la finestra gràfica 2D. Els punts lliscants no es poden posar a la finestra gràfica 3D. Així doncs, haurem de tenir sempre oberta la finestra 2D quan vulguem relacionar una dada de la finestra 3D amb un punt lliscant.
Recordeu que els decimals amb GeoGebra s'escriuen amb un punt.

Creació de punts lliscants