Slike

Umetanje slika

U uređivaču Geogebrinog radnog lista kliknite na + Dodaj element i odaberite Slika iz popisa dostupnih elemenata radnog lista.

Upute

 1. Dodajte Naslov vaše slike.
 2. Sliku koju želite umetnuti možete odabrati na jedan od sljedećih načina:
  • Povucite i ispustite sliku na predviđeno mjesto.
  • Kliknite Odabir slike kako bi prenijeli sliku s vašeg računala. Pronađite sliku na vašem računalu koju želite dodati u radni list, odaberite datoteku i kliknite Otvori.
  • Unesite URL poveznice slike u polje teksta u dijaloškom okviru.
 3. Opišite sliku (neobavezno).
 4. Prilagodite visinu i širinu slike.
 5. Kliknite Gotovo kako bi zatvorili dijaloški okvir i umetnuli sliku u vaš dinamički radni list.

Uređivanje slike

Ako postavite pokazivač na umetnutu sliku, pojavit će se mogućnosti uređivanja. Odaberite jednu od ponuđenih mogućnosti klikom na odgovarajuću ikonu.
 • Uredi: Otvorite uređivač elementa slike i uredite naslov slike ili promijenite sliku. Napomena: Nije moguće mijenjati samu sliku.
 • Kopiraj: Kopirajte element slike ako ju želite ponovo koristiti u istom dinamičkom radnom listu.
 • Izbriši: Izbrišite sliku iz vašeg dinamičkog radnog lista.
Napomena: Klikom na umetnuti element slike također možete urediti sliku. Kliknite Gotovo kako bi završili uređivanje slike, a zatim Spremi u gornjem desnom kutu uređivača radnog lista da bi spremili promjene.