Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Homologia donats el centre, l'eix i dos punts homòlegs

Una homologia és una transformació resultant d'efectuar una projecció des d'un punt, en la que a cada un dels punts i les rectes d'una figura plana li corresponen...