Elements característics de la hipèrbola

Tema/es:
Hipèrbola
Elements d'una hipèrbola Aneu variant la mida dels paràmetres a i c :
Aneu variant la mida del paràmetre c : • On van apareixent els focus ? • Què passa si la c es va acostant a “a” ? • Que passa si fem c < a ? • Quina relació veieu amb el valor de l’excentricitat i l’aplanament de l’el•lipse • Què passa amb el valor de l’excentricitat quan la c va canviant des de c fins a a ? • Quin valor pren l’excentricitat si c = a? • Com canvia el semieix menor “b” a mesura que canviem c ? • Quina relació hi ha entre a,b i c ? • Què passa amb les asímptotes quan els focus s’apropen ? Aneu variant la mida del paràmetre a i responeu a les preguntes : • Canvien de lloc els focus ? • Què passa quan “a” es va fent gran ? • I si a = c? • Quina relació hi ha entre a, b i c? • Què li passa a les asímptotes al anar canviant el valor de a ? • Com s’obté la pendent de les asímptotes ?