Coördinaatassen en rooster aanpassen

Rechtsklik (Mac OS: Ctrl-click) in het Tekenvenster om assen en het rooster te tonen of te verbergen in het Eigenschappenvenster.
  • In de tab Basis kan je bijvoorbeeld de lijnstijl en kleur van de coördinaatassen wijzigen en de verhouding tussen de ijk van beide assen instellen Klik op het icoon met het slot wanneer je wil beletten dat deze verhouding gewijzigd wordt door de gebruiker.
  • klik op de tabs xAs en yAs om deze assen apart aan te passen (afstand van markering, tonen van as, eenheid e.a.). Wil je de assen laten kruisen in het punt (a,b), vul dan b in bij de xAs in Assenstelsel bij en vul a in bij de yAs in Assenstelsel bij. De optie w817 betekent dat de as dicht bij de onder- of linkerrand van het scherm blijft. Selecteer Alleen positief wanneer je enkel positieve coördinaten wil tonen.
  • In de tab Rooster kan je kleur en lijnstijl van het rooster wijzigen, de afstand en verhouding voor de roosterlijnen en de zichtbaarheid van het rooster instellen. Drie roostertypes zijn beschikbaar: Cartesiaans, polair en isometrisch.
Opmerking:
  • Je kunt assen herschalen door de Shift-toets(PC: ook Ctrl-toets) in te drukken terwijl je een van de assen versleept.
  • Het bereik van de assen kan je ook dynamisch instellen. Zo kan je b.v. in de tab Basis  X Min bepalen als x(A) en Y Min als y(A) zodat de linkeronderhoek steeds samenvalt met punt A. Met de ze instelling kan je niet zoomen.