Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Триъгълник

Средна отсечка в триъгълник

Да се намерят страните на равнобедрен триъгълник с периметър 16 см, ако отсечката свързваща средите на бедрата е равна на 3 см.