Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Schuifbeeld van een hoek

1 Teken het schuifbeeld van Ô door een verschuiving bepaald door de vector RS. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep D, O, R of S. 3 Vergelijk telkens de grootte van Ô met de grootte van Ô'. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je hier?