Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea del paral·lelogram

Relació entre l'àrea del rectangle i l'àrea del paral·lelogram.
Mou el punt lliscant i observa com es trasllada el triangle de l'esquerra fins que el paral·lelogram de base a i altura h es transforma en un rectangle de base a i altura h. Com són les àrees del rectangle obtingut i del paral·lelogram original?