Harjoitus 2.6

Aiheet:
Paraabeli

Muuta paraabelin vakiotermin (c) arvoa liukukytkimellä. Mitä huomaat? Miten kuvaajasta voi helposti lukea vakiotermin arvon? Osoita havaintosi algebrallisesti?

Muuta paraabelin ensimmäisen asteen termin kertoimen (b) arvoa liukukytkimellä. Kiinnitä huomiosi pareebelin huipun paikkaan. Mitä huomaat? Osoita havaintosi algebrallisesti.

Muuta paraabelin toisen asteen termin kertoimen (a) arvoa liukukytkimellä. Miten a:n arvo vaikuttaa siihen, aukeaako paraabeli ylös vai alas päin? Miten a:n arvo vaikuttaa siihen, kuinka "avoin" paraabeli on?   Kiinnitä huomiosi paraabelin tangenttiin y-akselin ja paraabelin leikkauspisteessä. Mitä huomaat? Osoita havaintosi tangentista algebrallisesti.