סכום והפרש זוויות

Author:
doritc
כדי לליצור זווית שהיא סכום או הפרש של הזוויות הנתונות, גררו את אחד מקודקודי הזוויות כך שיהי להם קודקוד משותף. סובבו את אחד משוקי הזוויות בעזרת גרירת אחת מהנקודות על השוקיים כך שהשוקיים תתלכדנה. א. בדקו איזו זווית גדולה יותר, או קבעו אם הן שוות. ב. האם סכום הזוויות גדול, קטן או שווה ל-180? ג. האם הפרש הזוויות גדול, קטן או שווה ל-90?