Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funtzioen beste aldakuntza batzuk

2. ariketa
Aztertu y=x² parabolaren beste aldaketa batzuk: 1. Mugitu emandako parabola, eta ohar zaitez erpina eta ekuazioa nola aldatzen diren. 2. Irudikatu honako funtzio hauek, lehenengoa abiapuntutzat hartuta. y = x²; y = - x²; y = 2 x²; y = 1/2 x² 3. Zeintzuk dira funtzioaren aldaketak?