Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Enhetscirkeln och de trigonometriska funktionernas grafer

En demonstration av enhetscirkeln och graferna till y=sin α och y = cos α Ta tag i och flytta punkten P längs cirkelns periferi. Se hur punktens x- och y-koordinater (grön och röd punkt) flyttas längs axlarna i det vänstra ritområdet. Se även hur graferna ritas upp i det högra ritområdet.