הדגמת חפיפת משולשים

Author:
doritc
בסרטוט הדינמי הקטעים AD ו-BC נחתכים בנקודה E. הקטעים השווים מסומנים בסרטוט. א. גררו את הנקודה האדומה והראו שמשולש BAE חופף למשולש CDE. ב. נמקו לפי הנתונים מדוע המשולשים חופפים. ב. רשמו את כל הצלעות השוות ואת כל הזוויות השוות בשני המשולשים שבדקתם בסעיף א ג. גררו את הנקודות הכחולות ובדקו שהחפיפה נשמרת. יישומון זה מתאים לספר מתמטיקה לכיתה ז, מטח, חלק 3, עמוד 63, סרטוט 2 במשימה 9.