Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Talesov poučak

Dva paralelna pravca a i b presijecaju krakove kuta p i q s vrhom V. Može se pomicati sve točke osim točke B', koja nije slobodna da bi pravci a i b ostali paralelni. Duljine dužina vidimo u posebnom lijevom prozoru, ali i na crtežu u desnom prozoru.