Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Tipos de triángulos e Pitágoras

Nesta construción, podemos ver a relación entre os lados, os ángulos e o tipo de triángulo Na ventá da esquerda move o esvarador do ángulo, e na ventá da dereita verás como se modifica o triángulo e de que tipo resulta ser Tamén podes mover os vértices para modificar a lonxitude dos lados