Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Concoide de Nicomedes. Trisecció de l'angle

Mecanisme que construeix mitjançant 'neusis' la concoide de Nicomedes [s.IIIaC], segons descripció d'Eutoci [s.VI] en el seu Comentari al llibre II de l'obra Sobre l'esfera i el cilindre d'Arquimedes. La corba fou utilitzada per construir la trisecció de l'angle i la duplicació del cub. Pappos [s.IV] en fa una descripció completa en el llibre IV de la seva Col·lecció Matemàtica.
  • Desplaceu el punt P per la guia i observeu la construcció de la corba i les seves propietats.
  • Observeu i estudieu la trisecció de l'angle
  • Investigueu al voltant d'una expressió de la corba en coordenades polars