Rekenblad en schermindeling

The Spreadsheet View

Het  Rekenblad is een interactief rekenblad dat verbonden is met andere vensters van GeoGebra (b.v. het  Tekenvenster). Elke cel heeft een specifieke naam waar je rechtstreeks kunt naar verwijzen. BIjvoorbeeld: De eerste cel in kolom A heet A1. Opmerking: Deze cemnamen kan je gebruiken in uitdrukkingen en commando's om te verwijze naar specifieke cellen. In de cellen van het  Rekenblad kan je niet alleen getallen typen, maar allen types van objecten die ondersteund worden door GeoGebra (b. v., coördinaten van punten, functies, commando's). Opmerking: Wanneer je de inhoud van een cel kopieert in een andere cel, worden de verwijzingen aangepast aan de doelcel.

De schermindeling Rekenblad

De Schermindeling Rekenblad bevat het Rekenblad en het  Tekenvenster. Standaard worden de coördinaatassen in het Tekenvenster getoond.  Opmerking: Bovenaan in het scherm vind je de Knoppenbalk. Welke knoppenbalk getoond wordt (die van het Tekenvenster of die van het Rekenblad) hangt af van welk venster actief is. In de rechterbovenhoek vind je de knoppen Ongedaan maken/Opnieuw

GeoGebra Web en Tablet App

Opgaven

1.Toolbar ImageTyp volgende gegevens in de kolom A van het Rekenblad: A1: 1  A2: 2     
Tip: Bevenstig steeds je invoer met Enter.
2.Toolbar ImageKopieer de inhoud van de cellen A1 en A2 naar de cellen A3 tot A6.
Tip: Selecteer de cellen A1 en A2. Versleep de rechteronderhoek van de geselecteerde cellen naar onder tot cel A6 om de rij van getallen aan te vullen.
3.Toolbar ImageTyp volgende waarden in de cellen B1 tot B6: 2, 1, 2, 3, 5, 4 
4.Toolbar ImageSelecteer alle cellen met inhoud en selecteer de knop Maak een lijst van punten. Klik in het dialoogvenster op creëer.
Tip: Met de inhoud van de cellen worden punten gecreëerd in het   Tekenvenster. Hierbij bepalen de waarden in kolom A de x-coördinaten, en de waarden van kolom B de y-coördinaten. 

Hint

In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over het  Rekenblad View.