Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eksponenttifunktio

Eksponenttifunktiossa muuttuja on eksponentissa ja kantaluku on vakio. Tutki, miten eksponenttifunktion kantaluvun muuttaminen vaikuttaa funktion kuvaajaan. a) Mitä yhteistä havaitset kaikissa kuvaajissa? b) Millä kantaluvuilla funktion kuvaaja on nouseva ja millä laskeva? c) Mitä arvoja funktio saa?

Eksponenttifunktion kuvaaja on nouseva, kun

Valitse ne, jotka kelpaavat
 • A
 • B
 • C
 • D
Tarkista vastaus (3)

Eksponenttifunktion kuvaaja on laskeva, kun

Valitse ne, jotka kelpaavat
 • A
 • B
 • C
 • D
Tarkista vastaus (3)

Eksponenttifunktio saa

Valitse ne, jotka kelpaavat
 • A
 • B
 • C
 • D
Tarkista vastaus (3)