מלבן ודלתון

משפט ישר ומשפט הפוך א. בלוח 1 נתון דלתון אשר חיברו את אמצעי צלעותיו. מהו סוג המרובע שהתקבל? הוכיחו. MPQO ב. בלוח 2 נתון מלבן שקודקודיו נמצאים בנקודות האמצע של צלעות המרובע. מהו סוג המרובע ג. נסחו את המשפט הישר וההפוך