Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Matrix 2 - oefening 839

Construeer de middelloodlijn van 2 lijnstukken. Het snijpunt van deze middelloodlijnen is het middelpunt M van de cirkel. Verklaring: het punt M is het snijpunt van de middelloodlijnen en ligt bijgevolg even ver van A als van B als van C.