Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Representació nombres complexos

REPRESENTACIÓ BINÒMICA I POLAR DELS NOMBRES COMPLEXOS Desplaceu els paràmetres a i b per obtenir la representació gràfiba del nombre complex z=a+bi. Podeu veure també la representació polar si activeu FORMA POLAR