Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Correlatie en regressie. Inzicht

Regressie en correlatie zegt iets over de ligging van de punten ten opzichte van elkaar. Sleep de punten en kijk wat dat doet met de correlatiecoëfficiënt.
1) Probeer de correlatiecoëfficiënt R exact gelijk te krijgen aan 1. Wat kun je dan zeggen over de ligging van de lijn tov de punten? 2) Probeer de correlatiecoëfficiënt R exact gelijk te krijgen aan 0. Wat valt je nu op? Moet de lijn per se zo lopen of had hij ook compleet anders door de punten kunnen gaan in dit geval? 3) Leg de zwarte punten eens dicht bij elkaar, en sleep er dan 1 erg ver weg ( een uitbijter). Heeft die veel invloed op de correlatiecoëfficiënt?