een vierling en meer

Constructie van deze vierde cirkel

  • Teken de lijnstukken |AD|, |CD| en |BD|.
  • Bepaal de snijpunten E en F met de onderste cirkelbogen.
  • Construeer de rechte EF (die ook raakt aan de onderste twee cirkelbogen).
  • Teken de cirkel met diameter |CD| (die ook door E en F loopt).
  • Construeer de cirkel die raakt aan de rechte EF en het punt D.

nog meer cirkels

Bankoffs ontdekking van zijn tweede cirkel luidde de start in voor een verdere zoektocht. Anderen vonden nog meer cirkels, even groot als de Archimedische cirkels, die ergens door bijzondere punten van de arbelos liepen. In volgend applet zie je een voorbeeld. Op de pagina catalogus vind je een online catalogus van 62 constructies van Archimedische cirkels.