Exponentiële functies - transformaties: Oefening 22, blz. 98

Auteur:
ads
Gegeven: f(x) en basisgrafiek g(x) (4 opgaven) Gevraagd: a) Bepaal telkens de transformaties (spiegelen, verschuiven horizontaal (HV)- verticaal (VV) , uitrekken/inkrimpen=HU/HI,VU,VI) waardoor de grafiek van f uit de basigrafiek g volgt. b) de vergelijking van de horizontale asymptoot van f