Kolmion korkeusjanat - kopio

Sovelmalla voi tutkia miten kolmiolle piirretään korkeusjanat. Jokaiselle kolmion sivulle voidaan piirtää korkeusjana. Korkeusjana piirretään kolmion sivulta vastakkaiseen kärkeen siten, että se on kohtisuorassa sivua vastaan. Joskus on tarpeellista piirtää sivulle jatke, jotta korkeusjana voidaan piirtää.