Nastajanje sinusoide

Nastajanje sinusoide u koordinatnom sustavu iz gibanja točke po jediničnoj kružnici polumjera 1.
Animaciju pokrenite klikom na gumb (lijevo dolje). Možete i ručno pomicati točku po kružnici pomoću klizača t. Mijenjate amplitudu, udaljenost točke T od osi x, klizačem A. Možete mijenjati brzinu gibanja točke T po kružnici klizačem (kružna frekvencija). Možete dodati početni pomak točke T na kružnici klizačem (fazni pomak).