Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Triangles a partir de dos costats i un angle oposat

Construcció d'un triangle a partir de dos costats i un angle oposat - Pot haver-hi una, dues o cap solució. - Utilitza els botons >> i << - Pots modificar els valors dels costats (entre 0 i 100) i l'angle (entre 0° i 180°) utilitzant els punts lliscants - Pots moure els punts B i C - Pots reiniciar utilitzant el botó de dalt a la dreta