Problema 5 PAU juny 2014 Matemàtiques CCSS Sèrie 3

Hem de fertilitzar els terrenys d’una finca utilitzant dos adobs, A i B. El cost de l’adob A és de 0,9 €/kg, i l’adob B costa 1,5 €/kg. L’adob A conté un 20 % de nitrogen i un 10 % de fòsfor, mentre que l’adob B en conté un 18 % i un 15 %, respectivament. Per a fertilitzar els terrenys correctament ens cal un mínim de 180 kg de nitrogen i 120 kg de fòsfor. a. Si anomenem x els kilograms d’adob A i y els kilograms d’adob B, escriviu el sistema d’inequacions que satisfà les condicions anteriors.   b. Quina és la despesa mínima que hem de fer si volem fertilitzar els terrenys de la finca correctament?