Beskrivelse af GeoGebra MesterSKAB

GeoGebra MesterSKAB er en konkurrence, der skal inspirere til at arbejde kreativt, æstestisk og skabende i matematik med en åben opgave med mange løsninger og med inddragelse af et af de vigtigste digitale matematikværktøjer i form af GeoGebra. BAGGRUND: Der er i øjeblikket en kedeligt tendens til, at matematik reduceres til reproduktion af færdigheder indenfor fx de fire regningsarter. Det fører til en indsnævring af faget og flytter det væk fra det skabende, æstetiske og kreative, hvor det ellers i høj grad har mulighed for at give mening og blive del af en motiverende sammenhæng, der kan få flere elever til at opleve glæde ved matematikken. Vi har derfor valgt at have et stærkt fokus på både det skabende, æstetiske og kreative i vores bud på en konkurrence. Samtidig vægter vi at formulere en simpel og åben opgave, der kan angribes på et utal af måder. FAGLIGT UDBYTTE: I forhold til fælles mål, arbejder eleverne med flere af stofområderne, men samtidig er de matematiske kompetencer i høj grad i spil. Ydermere er der fin sammenhæng med fagformålet, der blandt andet beskriver matematik som kreativt og anvendelsesorienteret, og som en måde at beskrive omverdenen på både i et nutidigt og historisk perspektiv. De tværgående temaer “It og medier” samt “Innovation og entreprenørskab” dækkes også eksemplarisk gennem det skabende arbejde, der lægges op til i konkurrencen. I “It og medier er det især de to elevpositioner “Analyserende modtager” og “Kreativ producent”, der er i spil. I “Innovation og entreprenørskab” er det især de skabende processer og samarbejdet og kommunikationen, der er i fokus. BESKRIVELSE AF KONKURRENCEN: For at en klasse kan deltage, skal eleverne designe et fælles klasseflag og lave en matematisk beskrivelse af flaget som en videooptagelse af højst et minuts varighed. Det er disse to produkter, der indgår i den efterfølgende bedømmelse. Kriterier:
  • Flaget skal have et forhold på 80x70.
  • Der skal være matematiske konstruktioner i flaget fx i form af mønstre, symmetri, flytninger, ligedannethed, eller lign. Det er det samlede udtryk, der er vigtigt, ikke hvilke konstruktioner man har lavet.
  • Man må kun bruge GeoGebra til at designe flaget, og bør kun indsætte billeder i flaget, hvis det giver mening for det samlede produkt.
  • Der skal laves en video, hvor flaget og matematikken i det beskrives. Det skal være elever, der formidler på videoen.
PRAKTISK: Filen med flaget eller link til filen samt Link til filmen online eller til download sendes til konkurrenceindskoling@geogebramesterskab.dk En jury vurderer flagene og finder den endelige vinder. Præmien er et klassesæt poloshirts med broderet logo for det Danske GeoGebra Institut og et tryk af flaget i 80x70 cm. Vi bruger ggbmesterskab.dk og bogen her som vores formidlingskanal gennem konkurrencen.