Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Symmetri af parabel

Flyt de blå punkt A langs med x-aksen. Afstanden mellem A og symmetriaksen er den samme som mellem B og symmetriaksen; denne afstand kaldes h. Den tegnede parabel er funktionen f(x). Overvej
  • Hvad er A's og B's x-koordinater?
  • Hvad er koordinaterne for punkterne C og D?
  • Hvad sker der hvis du sammenligner C's og D's y-koordinater?