Pythagoras in a Box : Find a formula for D

Find the length of the GREEN diagonal given the length & width values of a=0.5, b=1.5 Then find the length of the BLUE diagonal D given the values of a=0.5, b=1.5 & height H=2. Create a rule for finding D given a,b,H.
Suwaki a, b - krawędzie podstawy, H - wysokość graniastosłupa, α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie, n - wybór jednego z trzech przekrojów: 1- wyznaczonego przez środki równoległych krawędzi podstaw, 2 - wyznaczonego przez przekątne podstawy, 3 - wyznaczonego przez przekątne ścian bocznych.