Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Toisen asteen funktion kerrointen vaikutus kuvaajaan

1. Mitä tarkoittavat paraabelin huippu ja akseli? 2. Tutki kerrointen a, b ja c vaikutusta toisen asteen polynomifunktion kuvaajaan.  a) Milloin paraabeli aukeaa ylöspäin? b) Entä alaspäin? c) Miten paraabelin ja y-akselin leikkauspiste saadaan selville piirtämättä kuvaa?