Перетворення Подібність

Наочність для дослідження властивостей перетворення "Подібність".
Дослідіть властивості поданих на рисунку подібних фігур і дайте відповіді на питання. План дослідження. 1. Знайдіть відношення довжин відповідних сторін і порівняйте із записаним значенням коефіцієнта подібності. Висловте гіпотезу. 2. Виміряйте відповідні кути у подібних фігур. Висловте гіпотезу. 3. Проведіть дослідження, змінюючи значення коефіцієнта подібності; змінюючи форму однієї з представлених фігур. 4. Знайдіть відношення площ подібних фігур, порівняйте знайдене число з коефіцієнтом подібності. Висловте гіпотезу. 5. Дізнайтеся, як можна отримати подібні фігури в результаті комбінації гомотетії та повороту. 6. Самостійно дайте відповіді на питання: а) які фігури будуть подібними; б) що виражає коефіцієнт подібності; в) про які властивості подібних фігур дізналися; г) в результаті яких перетворень і як можна отримати подібні фігури? 7. Дізнайтеся більше про перетворення "Подібність" у науковій, у навчальній літературі.